Privacybeleid 

In dit privacybeleid lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring wordt soms gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 23 december 2023. 


In sommige situaties worden jouw gegevens verzameld door Koter & Groter. Het is daarom goed dat je weet wat hiermee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Wanneer je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens neem dan gerust contact op via hanneke@koterengroter.nl.


- Hanneke de Hertog, oprichter Koter & Groter 

1. Doel en verwerking van gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Koter & Groter. Deze worden hieronder toegelicht; 


1.1 Het versturen van nieuwsbrieven 

Koter & Groter stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres worden verzameld via formulieren op de website.


1.2 Contact opnemen 

Jouw gegevens worden verzameld als je contact opneemt met Koter & Groter via de website, mail of telefoon. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer. 


1.3 Analytics 

De website Koter & Groter verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van jouw websitebezoek of de pagina’s die je bezoekt. Zie voor meer informatie www.google.com/analytics.


2. Beheer van jouw gegevens

De gegevens die Koter & Groter ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:


2.1 Mailblue

De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailblue. Op het moment dat je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailblue. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.


2.2 Hostingpartij 

Koter & Groter neemt mailserverruimtes, domeinnamen en e-maildiensten af van Strato. Dit bedrijf gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. 


2.3 Phoenix

De website van Koter & Groter is gebouwd in Phoenix. Dit is een platform waar Koter & Groter een account heeft en haar website host. Gegevens die je achterlaat op de website van Koter & Groter (via een formulier) zijn op de servers van Phoenix opgeslagen. Zij gebruiken je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 


2.4 Huddle

De online masterclasses en trainingen zijn gemaakt met de community en e-learningsoftware Huddle. Dit bedrijf gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. 


2.5 Plug & Pay en Mollie

Koter & Groter verkoopt online diensten en maakt hiervoor gebruik van de betaalfunctie van Plug & Pay. Plug & Pay is online software waarmee betaalpagina’s gemaakt kunnen worden. Een betaalpagina is direct gekoppeld aan online betaalsysteem Mollie. Beiden diensten gebruiken je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 


2.6  Administratie en boekhouding

Voor de administratie en boekhouding maakt Koter & Groter gebruik van de diensten van een boekhouder en de boekhoudsoftware Moneybird. Jouw voor- en achternaam en adres en details met betrekking tot jouw boeking worden met Moneybird gedeeld. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Moneybird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 


3. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Koter & Groter, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij er op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer bewaard dienen te blijven, bijvoorbeeld voor een extra sessie. 


3.1 Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres, voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailblue. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan een nieuwsbrief of door een mail te sturen naar hanneke@koterengroter.nl.


3.2 Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met de Koter & Groter via mail, dan worden deze gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 


4. Beveiliging 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde digitale systemen. De persoonsgegevens die door de Koter & Groter of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten van mensen die werken voor Koter & Groter. Jouw bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Koter & Groter privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 


5. Cookies

Koter & Groter gebruikt kleine tekstbestanden “cookies” genaamd. Deze worden op je harde schijf geïnstalleerd, zodat de website optimaal functioneert. De meeste websites die je bezoekt maken gebruik van cookies. Wanneer je niet wilt dat cookies op je harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Wanneer je hiervoor kiest is het mogelijk dat niet alle functionaliteiten op de website werken. Je kunt altijd na het bezoeken van de website de cookies verwijderen van je harde schijf. 


5.1 Soorten cookies

Bij een eerste bezoek aan de website van Koter & Groter krijg je de keuze welke cookies je wilt accepteren. Deze kun je te allen tijde aanpassen via Mijn cookie voorkeuren aanpassen. Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website te gebruiken. Ze worden gebruikt voor basisfuncties en zonder deze cookies kan de website niet functioneren. Deze handige cookie onthoudt de keuzes die je hebt gemaakt op een website als je weer terugkomt op de site. Bijvoorbeeld voor het commentaar geven op de website of voor het invullen van NAW-gegevens. Statistische cookies worden gebruikt om anoniem informatie te verzamelen over het gedrag van je bezoek op de website. Marketingcookies worden gebruikt om een bezoek te volgen op de website. Hierdoor kunnen relevante advertenties getoond worden, gebaseerd op het gedrag van het bezoek.


6. Jouw rechten 


6.1 Recht op inzage 

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Koter & Groter vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een mail te sturen naar info@koterengroter.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 


6.2 Recht op rectificatie 

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Koter & Groter. Jouw gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.


6.3 Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Koter & Groter vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 


6.4 Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Koter & Groter niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


6.5 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil je niet dat Koter & Groter jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via hanneke@koterengroter.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 


Plichten 

Koter & Groter verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een afspraak met je te kunnen bevestigen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Koter & Groter de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Koter & Groter met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daarvoor eerst jouw toestemming worden gevraagd. Koter & Groter behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Koter & Groter dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Koter & Groter te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust dan gerust contact op met Koter & Groter via hanneke@koterengroter.nl.